INFO

UFFA eller Ungdom For Fri Aktivitet er et selvstyrt ungdomshus i Trondheim. UFFA har en tydelig nulltolleranse når det gjelder diskriminering og kjemper mot sexisme, rasisme, homofobi, fascisme og kapitalisme.

UFFA er en plass man kan komme til med ideer og inspirasjon. Man kan bruke de ulike lokalene på huset til forskjellige aktiviteter og mulighetene er uendelige. Huset eksisterer hovedsakelig for ungdom men alle er selvfølgelig velkommen! huset representerer flere generasjoner med motkultur og vi er stolte av å være Norges eldste ungdomshus! UFFA er et alternativ til mennesker som vil holde på med kunst, kultur og aktivisme. Huset drives på frivillig basis og alle som ønsker å bidra er velkommen!

Opprinnelsen
UFFA ble startet i 1981 under en husokkupasjon på samme tid som Blitz-miljøet i Oslo ble etablert. Utgangspunktet for begge miljøene var likt: 1. mai- og 16. mai-opptøyene på slutten av 70-tallet var tøffe i Oslo og Trondheim, med bruk av store politistyrker og materiell for å kontrollere gjengene. Man brukte tåregass for å spre folket. En av tåregassgranatene havet i Polets lokaler i Prinsensgt. Og alle ble rød i øynene i lokalet lenge før den første drammen ble tatt. Det sved i årevis. Politiet i Oslo kvesset klørne og har i alle år vært i tottene på Blitz. I Trondheim holdt man lav profil da de så at UFFA hadde en positiv egenverdi på ungdomsgruppene etter at de fikk et sted å være. I 1982 fikk de en tom barnehage på Lademoen til fri virksom hvor kommunen betalte driften. Gjennom årene har det blitt arrangert hundrevis av konserter, flere tidsskrifter har kommet ut (Folk og Røvere), bokkafé er etablert og mange demonstrasjoner og politiske aksjoner har hatt utgangspunkt i huset. Svært mange nåværende berømte band (Dum Dum Boys) veletablerte journalister, lyssettere, lydteknikkere, fotografer m.fl. trådde sine barnesko her. UFFA-huset med sin politiske virksomhet, sammen med fagrettede aktiviteter i et så langt godt samarbeid med kommunen og politiet, synes å være noe enestående i Europa!

UFFA – Ungdom For Fri Aktivitet kjemper mot bl.a. rasisme, kvinneundertrykking, kapitalisme, autoriteter og homofobi. De har demonstrert for miljøvern og mot NATO og er alltid å se i Trondheims 1. maitog. Miljøpakken i byen er en konsekvens av at også UFFA har engasjert seg i en grønnere by.