BOOKING

På huset har vi UFFA’S NABOKLAGE BOOKING som står for alle arrangement som foregår på huset. Det er de du kan kontakte om du er interessert i å spille på UFFA eller arrangere noe annet kult. Du kan også komme på bookingmøter om du er interessert i å bli med i gruppa. Bookingmøter har vi som regel hver tirsdag kl. 19.00 men noen ganger tar vi det med allmøtet på Onsdager kl. 18.00.

E-POST: uffakontakt1@gmail.com